Průvodce aukcí

na webu Aukce Rakovník

PRŮVODCE AUKCÍ

A. CO MUSÍM UDĚLAT PRO ÚČAST V AUKCI – OBECNÉ KROKY

Pro účast v jakékoli aukci, či jen pro využívání obecných služeb a nabídek aukčního portálu musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále https://aukce.mesto-rakovnik.cz/ nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu.
 2. Doložit městu Rakovník, pořádajícímu konkrétní aukci, v případě potřeby na vyžádání svoji totožnost dokladem o prokázání totožnosti registrovaného zájemce.

 1. JAK SE POPRVÉ REGISTROVAT NA AUKČNÍM PORTÁLE

Chcete-li se stát účastníkem elektronické aukce, nebo jen využívat informací a služeb, které portál https://aukce.mesto-rakovnik.cz/ nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko „Registrace“ v pravém horním rohu nebo na pole „Registrujte se“ se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu https://aukce.mesto-rakovnik.cz/.
 3. Na Vámi zadanou emailovou adresu bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám přijde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

2. JAK DOLOŽIT TOTOŽNOST PRO ÚČAST NA AUKCÍCH

Totožnost je v případě vyžádání možno doložit několika způsoby:

 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla městského úřadu Rakovník na odbor správy majetku
 • nebo osobně ověřenými doklady do sídla městského úřadu Rakovník na odbor správy majetku, Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník
 • nebo ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • nebo ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou městu Rakovník.

Možnosti prokázání totožnosti jsou také uvedeny v podmínkách ke konkrétní aukci a jsou uvedeny v detailu aukce na portálu https://aukce.mesto-rakovnik.cz/.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře:

Pro fyzickou osobu ZDE.

Pro právnickou osobu ZDE.

B.  CO MUSÍM UDĚLAT PRO ÚČAST V KONKRÉTNÍ MNOU VYBRANÉ AUKCI

Po splnění prvotní registrace a případném ověření totožnosti je možné se účastnit vámi vybraných aukcí.

K účasti na aukci je vždy potřeba splnit následující kroky:

1. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem „účastnit se“ na stránce konkrétní aukce

2. Doložit / doručit městu Rakovník písemnou přihlášku do elektronické aukce, pokud je podmínkou pro účast v aukci, a která je vždy k dispozici v sekci DOKUMENTY u konkrétní aukce. Tato přihláška může být doručena různými formami. Tyto formy jsou popsány u každé aukce a jsou tyto:

 • elektronicky na email aukce@murako.cz
 • na podatelnu MěÚ Rakovník
 • poštou
 • datovou schránkou
 • a to do daného termínu u každé konkrétní aukce

3. Složit na účet města Rakovník uvedený u aukce jistotu/kauci v termínu uvedeném na detailu aukce v případě, je-li jistota vyžadována

Bod č. 1 je nutné splnit ke každé účasti na konkrétní aukci, body č. 2 a 3 je nutné splnit pouze pokud budou vyžadovány.

3. JAK SLOŽIT JISTOTU/KAUCI

 • Složení jistoty/kauce je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení jistoty/kauce dovoleno až po prokázání totožnosti zájemce. 
 • V detailu aukce jsou přesné informace o způsobu a podmínkách složení jistoty/kauce (včetně čísla účtu), postupujte podle ní – pokyny k zaplacení vám nebudou samostatně zaslány. Zasláno bude až následně potvrzení o zaplacení jistoty/kauce.
 • Upozorňujeme, že jistota/kauce musí být složena na bankovní účet města 60156015/0300 nebo v hotovosti ještě před začátkem aukce.

Kauci/jistotu preferujeme uhradit převodem na účet města Rakovník. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, případně specifický symbol) jsou uvedeny vždy v detailu jednotlivé aukce.

Složení jistoty/kauce v hotovosti lze provést v pokladně města Rakovník poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že jistota/kauce bude převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení jistoty/kauce v hotovosti a bude nutné uhradit jistotu/kauci prostřednictvím bankovního převodu.  

Pokud jste splnili všechny výše popsané kroky (podmínky), měli byste mít v kontrolní tabulce všechny symboly zbarvené zeleně. Pokud je některý symbol červený, znamená to, že jste nesplnili některou z podmínek aukce a nebudete se jí moct účastnit!

KDY ZAČNE AUKCE?

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v podmínkách aukce a zobrazen u detailu aukce na portálu:

https://aukce.mesto-rakovnik.cz/pripravovane-drazby.html

Po splnění všech podmínek účasti v aukci Vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoliv v jejím průběhu. 

JAK PŘIHAZOVAT

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí městu Rakovník potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce/dražby

Seznam příhozů, aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno podmínkami aukce a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle podmínek aukce a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou zájemci v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Zájemci s předkupním právem nebo zájemci u aukce, kde je povoleno dorovnání s následným losováním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného zájemce